Religia prawosławna

 

Sława Hospodu Iisusu Chrystu moje Kochane Dzieci ! :-)

 

"Bohorodice Diewo radujsia

błahodatnaja Marie, Hospod' s Toboju

błahosłowienna Ty w żenach

i błahosłowien płod czrewa Twojeho

jako Spasa rodiła jesi dusz naszych"

 

 

       7 kwietnia ( w tym roku tj. środa )  przypada jedno z 12-stu wielkich świąt - Błahowieszczenije Priestwiatoj Bogorodicy - Zwiastowanie Bogurodzicy.

Pewnego razu, kiedy Najświętsza Maria Panna mieszkała w domu swojego opiekuna - świętego Józefa, zjawił się przy niej Anioł. Był to Archanioł Gabriel, który pozdrowił Ją i powiedział: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Maria przestraszyła się trochę i myślała, co to może oznaczać ? Okazało się, iż Archanioł Gabriel zwiastował, że Maria Panna, za swoje posłuszne, dobre, czyste  i miłe Bogu życie zostanie Matką Syna Bożego, któremu da na imię Jezus. Będzie On Zbawicielem Świata - czyli i nas wszystkich, a którego to nadejście już dawno temu Bóg obiecał naszym prarodzicom: Adamowi i Ewie.

Stanie się to w ten sposób, iż Duch Święty zstąpi na Marię i mocą Bożą rozpocznie się życie Dzieciątka - naszego Zbawiciela. Najświętsza Maria, z pokorą przyjęła to, co usłyszała od Archanioła i odpowiedziała : " Oto ja służebnica Pańska, nich się stanie wg słowa twego" .

Poszła też od razu w odwiedziny do swojej krewnej Elżbiety, ponieważ dowiedziała się od Archanioła Gabriela, iż oczekuje ona narodzin dziecka - które poznamy pod imieniem Jan, późniejszy Jan Chrzciciel.

 

       Święto Błahowieszczenija Prieswiatoj Bogorodicy jest też największym świętem w monasterze (klasztorze  męskim )  w Supraślu, który to jest właśnie pod wezwaniem ( nazwą )  Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy

 

       Pozdrawiam Was cieplutko i zachęcam do obejrzenia filmiku oraz, o ile kto może , wydrukowanie i pokolorowanie rysunków dotyczących Święta

 

Pani Irenka :-)

 

 

http://swieta.dubicze.com/04-07-podlasie-cerkiew-blahowieszczenije-prieswiatoj-bohorodicy-zwiastowanie-panskie.php

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k

 Załączniki: