W roku szkolnym 2013/2014 w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy wdrażanie programu
Zabawy Fundamentalne,
którego autorami są Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyna Lotkowska.
Program zyskał pozytywną rekomendację m.in. prof. dr hab. Marty Bogdanowicz (psycholog dziecięcy),
R. Czabaj Przewodniczącej PTD, dr Marii Piszczek z CMPPP, oraz wielu innych autorytetów z dziedziny
pedagogiki i psychologii rozwojowej.
Zabawy fundamentalne to program wszechstronnego i harmonijnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku
od 0 do 6 lat. Opiera jest on teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zawiera około 400 propozycji
zabaw i aktywności.
Okazuje się, że 50% możliwości mózgu człowiek rozwinąć może jedynie do 5. roku życia, kolejne 50%, jeśli założymy, że wykorzystujemy 100% potencjału mózgu, człowiek rozwija w ciągu dalszego życia. Stąd bardzo ważnym etapem dla osiągania sukcesów przez człowieka jest właśnie wiek przedszkolny.
Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy
szkolne i życiowe.
kolo
Głównym zadaniem realizacji programu jest przygotowanie dziecka do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie dojrzałości szkolnej we wszystkich sferach rozwojowych.
piramida
Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.
Dodatkowym atutem programu Zabaw Fundamentalnych jest ścisła świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Nauczyciel kierując się przewodnikiem przekazuje rodzicowi informację, w jakie zabawy należy
bawić się z dzieckiem, by wesprzeć jego rozwój i rozwijać określoną inteligencję.
Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane
do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą
radzenie sobie w sytuacjach stresujących.
Program ZFM można realizować równolegle z tradycyjnymi programami wychowania przedszkolnego,
ponieważ głównym celem jest osiągnięcie przez dziecko zadowolenia z wykonywanej pracy,
chęć podejmowania wyzwań, praca w zespole oraz kreatywność.

 

W tym roku szkolnym program jest realizowany w grupie „Biedronki” i „Smerfy”.