Regulamin elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka

  1. Po wejściu dziecka do przedszkola rodzic rejestruje godzinę poprzez zbliżenie karty dziecka do czytnika.
  2. Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie karty dziecka do czytnika.
  3. Karty dzieci z oznaczeniem imienia i nazwiska znajdują się w przedszkolu w szatni w wizytownikach.
  4. Rodzic może wykupić dodatkową kartę na własność.
  5. W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz.6.30.
  6. W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz.17.30.

 

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu za pomocą systemu Stoperek

  • Aby zalogować się na Panel Rodzica należy wejść na stronę: https://panel158.stoperek.pl/
  • Pierwsze logowanie: kliknąć "Nie pamiętasz hasła?". Następnie wpisać email podany w przedszkolu w celu przekazywania danych dotyczących płatności za przedszkole i zdefiniować własne hasło.
  • Podczas każdego kolejnego logowania wystarczy wpisać email i własne hasło.
  • Nieobecności na dany dzień zgłosić można do godziny 8:30.