Ramowy rozkład dnia

 • 6:30 - 8:00 Zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, schodzenie się dzieci
 • 8:00 - 8:30 Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką tygodniową, ćwiczenia poranne
 • 8:30-  9:00 Śniadanie - wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z przygotowaniem do śniadania, kształtowanie nawyków samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku
 • 9:00 - 9:30/10:00 Zajęcie wychowawczo-edukacyjne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju
 • 9:30/10:00 - 10:30 Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela rozwijające zainteresowania dzieci
 • 10:30 - 11:30 Czynności samoobsługowe związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze, gry i zabawy na placu przedszkolnym, spacer, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, w przypadku nieodpowiedniej pogody - gry i zabawy ruchowe w sali przedszkolnej
 • 11:30 - 12:00 Obiad - wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z przygotowaniem do obiadu, kształtowanie nawyków samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku
 • 12:00 - 14:00 Poobiedni relaks - słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia wspierające zainteresowania i zdolności dzieci, udział w zajęciach dodatkowych według grafiku zajęć
 • 14:00 - 14:30 Podwieczorek - wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z przygotowaniem do podwieczorku, kształtowanie nawyków samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku
 • 14:30 - 16:00 Zabawy doskonalące funkcje poznawcze, grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, praca indywidualna z dzieckiem, gry i zabawy swobodne, pobyt na świeżym powietrzu
 • 16:00 - 17:30 Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo, czytanie bajek, swobodne rozmowy, zabawy w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci

--------------------------------------------------------------------------------------------

7:30 - 12:00 - Podstawa Programowa

Język angielski oraz religia odbywa się godzinach podstawy programowej