w tym roku szkolnym

Drodzy Rodzice

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców o przyprowadzanie dzieci do przedszkola
do godziny 8.30 i odbiór ich po godzinie 14.30 z powodu znacznej nieobecności pracowników spowodowanej chorobą.