ZMIANA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Pracownik dyżurujący przy wejściu do przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeśli odczyt temperatury wskazuje powyżej 37,2 C odmawia wpuszczenia dziecka na teren placówki zapisując dane dziecka (imię i nazwisko).

Aby zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa proszę kliknąć TU