ZMIANA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Pracownik dyżurujący przy wejściu do przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeśli odczyt temperatury wskazuje powyżej 37,2 C odmawia wpuszczenia dziecka na teren placówki zapisując dane dziecka (imię i nazwisko).

Aby zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa proszę kliknąć TU

 Załącznik(i):   
  • Aneks_Nr_3_do_Procedury_Bezpieczenstywa_PS_46.pdf  (249.61 KB)  • ogloszenia