Kids-Wallpaper-1920x1200
W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.
Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych. Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO. Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.

.

Koła zainteresowań:
• Koło plastyczne
• Koło teatralne
• Koło origami
• Koło wiedzy przedszkolnej
• Koło języka angielskiego
• Koło taneczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             •Koło badawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Zajęcia dodatkowe:
• Religia katolicka
• Religia prawosławna
• Język angielski
 


W przedszkolu realizowane są programy:

•    „Dziecięca matematyka”. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych
•     „Zabawy z porami roku”. Program wychowania przedszkolnego, wyd. Podręcznikarnia
 • "Elementarz sześciolatka". Program wychowania przedszkolnego, wyd. Nowa Era
 • „Nasze przedszkole” Program wychowania przedszkolnego, wyd. MAC
 •  „Zabawy fundamentalne”. Program wychowania przedszkolnego
 •  „Dar Zabawy”. Program wychowania przedszkolnego
 

W roku szkolnym 2014/2015 w naszym przedszkolu realizowana była innowacja pedagogiczna „Od zachęty do działania” – stwarzanie warunków do działalności plastycznej dzieci. Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją estetyczną realizowaną w naszym przedszkolu. Poczynione obserwacje i rozmowy z dziećmi jednoznacznie wskazują, że bardzo chętnie uczestniczą one w zajęciach plastycznych. Poprzez różnorodną działalność plastyczno – konstrukcyjną wykorzystywaną przy realizacji innowacji dzieci w znacznym stopniu podniosą swój poziom sprawności manualnej. Bazując na potencjale umysłowym i umiejętnościach manualnych wyposażymy naszych wychowanków w bogatsze możliwości myślenia kreatywnego, wzbogacimy ich wewnętrzny świat, zachęcimy do realizowania oryginalnych pomysłów, a nie powielania znanych już sobie wzorców. Obcowanie ze sztuką pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy i kultury ogólnej, kształtowanie estetycznej wrażliwości i wpłynie na moralne postawy wychowanków. W ramach innowacji w każdym miesiącu dzieci rozwijały zdolności plastyczne przy pomocy wybranej techniki:

 • Wrzesień – „W świecie kolorowych kredek”
 • Październik – „Mały artysta z pędzlem”
 • Listopad – „Mały konstruktor – przyrodnik – ekolog”
 • Grudzień – „Wycinamy, wyklejamy…”
 • Styczeń – „Zabawy z plasteliną, modeliną, masą solną”
 • Luty – „Pastelowy świat”
 • Marzec – „Origami płaskie i przestrzenne”
 • Kwiecień – „Rysujemy na podwórku” ( rysowanie kredą po chodniku, patykiem na piasku, rysowanie na „osiedlu”, graffiti”)
 • Maj – „Kolaż – łączymy niektóre techniki”Autorkami innowacji są: mgr Marzena Grodzka, mgr Ewa Dmowska, mgr Judyta Truskolaska.

Oferujemy także:

• Spektakle teatralne
• Audycje muzyczne
• Uroczystości wg kalendarza imprez
• Udział dzieci w konkursach
• Wycieczki.

Kontakt z rodzicami:
• Zajęcia adaptacyjne
• Zebrania ogólne i grupowe
• Lekcje otwarte
• Warsztaty świąteczne
• Imprezy i uroczystości rodzinne
• Konsultacje indywidualne z nauczycielem
• Kącik dla rodziców- tablice ogłoszeń
• Jadłospis na każdy dzień.

Bierzemy udział w akcjach:

• „Sprzątanie Świata”
• „Góra Grosza”
• „Osłodź dzieciom święta”- zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka nr 2
• Zbiórka baterii
• Zbiórka nakrętek
W naszej pracy wykorzystujemy elementy następujących metod:
Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – wprowadzająca dziecko w świat matematyki w interesujący i bliski mu sposób;
Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona – polegająca na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego w celu uaktywnienia obu półkul mózgowych;
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – ułatwiająca poznanie własnego ciała i otaczającej przestrzeni;
Gimnastyka twórcza C. Orffa i R. Labana – polegająca na poznaniu swoich możliwości ruchowych, pracy w grupie oraz rozwijaniu inteligencji;
Bajkoterapia z wykorzystywaniem bajek terapeutycznych Marii Molickiej ułatwiających dziecku zmaganie się z różnymi problemami emocjonalnymi i lękowymi;
Techniki relaksacyjne wg Jacobsona i Schultza – z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej polegające na rozluźnianiu i napinaniu mięśni;
Elementy muzykoterapii – nadrzędnym celem tej metody jest pomaganie w rozwoju pełnego potencjału ludzkiego;
Metody aktywizujące – integrujące grupę, pobudzające do działania, uczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach i podejmowania decyzji;
Pedagogika zabawy wg animatorów KLANZA.
Metoda Thomasa Gordona – koncentracja na umiejętnościach aktywnego słuchania.