Poznaj zwierzęta mieszkające w gospodarstwie z Misiem Kudłatkiem

Obejrzyj bajkę. Wymień zwierzęta, które spotkał Miś.