Tematyka tygodnia: Tajemnice książek

Propozycje zajęć na 04.05-08.05

 

Poniedziałek

 

Ćwiczenia gimnastyczne- motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną

„ W księgarni”- dziecko kładzie się na boku, na hasło „książka się otwiera”- przechodzi do leżenia na wznak, wyciąga na boki wyprostowane nogi i ręce. Na hasło: kartka się przewraca- klaszcze w dłonie. Na hasło: Książka się zamyka- dziecko powraca do pozycji wyjściowej. Na hasło: Książka stoi na regale- dziecko staje na baczność.

„Wiosenny deszczyk”- dziecko porusza się po pokoju w rytm dowolnej muzyki . Na hasło: pada deszcz, przykuca i wykonuje ruch chowania się od deszczu.

„ Obserwujemy bociana”- dziecko leży na brzuchu, nogi przyklejone do podłogi, dziecko z palców robi „lornetkę”, odrywa łokcie i obserwuje bociana spacerującego po łące, tak, by go nie spłoszyć.

„Wąchamy kwiatki”- dziecko leży na podłodze w dowolnej pozycji. Wdycha wolno i spokojnie powietrze nosem i wydycha ustami.

 

„Jak powstaje książka?”- słuchanie opowiadania M. Bannewicza

 

Proszę, by dziecko wysłuchało opowiadania:

https://www.youtube.com/watch?v=IsJD930hqgQ

 

Rodzicu, zadaj dziecku pytania:

- w jaki sposób Ada i Adam pomagali robić papier?

- w jaki sposób tworzono książki przed pojawieniem się nowoczesnych drukarni?

 

Wtorek

 

„Tajemnicza książka”- zabawa ruchowa.

Dziecko kładzie na głowę książkę i stara się ją utrzymać w tej pozycji, podczas gdy rodzić wydaje kolejno polecenia: obróć się, tańcz, idź bokiem, kucnij, idź do tyłu.

 

„Księgarnia”- matematyczna zabawa w sklep

Do zabawy potrzebne są dwie osoby. Należy przygotować 4 stoiska z książkami, na każdym z nich jeden rodzaj książek, np. kolorowanki, albumy, książki z obrazkami i komiksy. Ważne, by książki z jednego stoiska miały charakterystyczne cechy wspólne. Każdy rodzaj książek, ma inną cenę, np. 5 zł, 7zł, 10zł, 20 zł (proszę w miarę możliwości posłużyć się prawdziwymi pieniędzmi, bądź dostępnymi „pieniędzmi do zabawy”). Jedna osoba jest sprzedawcą, osoba kupująca, która ma za zadanie kupić co najmniej trzy książki w dowolnych cenach. Ważne, by zostało mu jak najmniej pieniędzy. Nie można zmieniać cen podczas transakcji. Proszę zamieniać się rolami. Po skończonej zabawie dziecko opowiada, co sprawiło mu trudność, a co było przyjemne podczas tej zabawy.

 

Środa

 

Księgarnia a biblioteka”- zabawa dydaktyczna

Poproś, by dziecko przyjrzało się dwóm ilustracjom i zastanowiło się, która ilustracja przedstawia bibliotekę, a która księgarnię? Dlaczego? Czym się różni biblioteka od księgarni? (Proszę zwrócić uwagę na to, by dziecko wypowiadało się pełnymi zdaniami)

 

 

 

„Jeżeli ci wesoło”- zabawa ruchowa do piosenki

Proszę, by dziecko wysłuchało piosenki (załącznik), za drugim razem gestem ilustruje słowa piosenki.

Czwartek

 

„Matematyczna opowieść o papierze”- rozwiązywanie działań na podstawie opowiadania

 

Do zabawy potrzebna będzie kartka A4 i ołówek. Rodzic opowiada o powstawaniu papieru w taki sposób, by wpleść działania matematyczne. Zadaniem dziecka jest zapisanie działań na kartce.

Przykładowe powieści:

„W pewnym lesie stały obok siebie cztery drzewa- wysokie i stare. Pewnego dnia drwale ścięli jedno z nich. Ile drzew zostało?

„Ciężarówka wiozła do tartaku osiem ściętych drzew. Po drodze zatrzymała się w miejscu wycinki i pracownicy zapakowali na ciężarówkę jeszcze jedno drzewo. Ile drzew było razem na przyczepie ciężarówki?

Dzieci mogą zapisywać liczbę drzew cyframi, symbolami, np. kropkami lub rysunkami. Nie należy im podpowiadać, w jaki sposób mają wykonać to zadanie- wszystkie odpowiedzi są poprawne, jeśli prowadzą do właściwego wyniku.

 

"Książki”- praca plastyczna

 

Do wykonania pracy plastycznej, potrzebna będzie kartka A4, mazaki lub kredki.

Pokaż dziecku powyższy obrazek. Jego zadaniem jest zapamiętanie jak najwięcej szczegółów. Gdy będzie gotowe, zakrywamy obrazek, a dziecko próbuje narysować taki sam. Po wykonanej pracy dziecko sprawdza, czy udało mu się uwzględnić wszystkie szczegóły.

 

Piątek

 

„Gummy miś’”- zabawa muzyczna z naśladowaniem

Zapraszam do zabawy przy znanej wam już melodii:

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

 

„Moja własna zakładka”- przestrzenna praca plastyczna                     

Stwórz świetną zakładkę według instrukcji z poniższego linku. Na pewno przyda ci się w szkole 😊

https://www.youtube.com/watch?v=JS480-G8Fmo

 

W miarę możliwości dziecko uzupełnia również karty pracy, str. 5-9

 Załącznik(i):   
  • Jezeli_Ci_wesolo.mp3  (1.58 MB)  • oddzialy / oddzial-V