Język angielski

 

Zabawa muzyczno-ruchowa.

Sing and show moves. Śpiewaj i pokazuj ruchy.

Link do nauki piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=KDkq4n99CJA

Link do piosenki z teledyskiem:

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

Link do nauki ruchów:

https://www.youtube.com/watch?v=FNQe9aoZBxs&t=15s

Tekst piosenki:

Do you have a pet?
Yes, I have a dog.
I have a pet.
He is a dog.
And he says, "Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof."
I have a cat.
I have a pet.
She is a cat.
And she says, "Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow."
I have a mouse.
I have a pet.
He is a mouse.
And he says, "Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak."
Woof woof. Meow meow. Squeak squeak.
I have a bird.
I have a pet.
He is a bird. And he says, "Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet."
I have a fish.
 I have a pet.
She is a fish.
And she says, "Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub."
I have a lion. A lion?!
I have a pet.
He is a lion.
And he says, "Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar."
Tweet tweet. Glub glub. ROAR!

 

 

„What’s missing?”  - zabawa dydaktyczna

- Dorosły nazywa kolejno zwierzęta. Następnie kolejno wskazując palcem zwierzęta prosi aby dziecko je nazwało: What is this? - Co to jest?

Mouse – mysz

Cat – kot

Bird – ptak

Dog – pies

Fish - ryba

 

- Następnie dorosły prosi aby dziecko zamknęło oczy, mówiąc: „Close your eyes!” (dziecko zamyka oczy)  a dorosły zabiera jedną z kart prezentacyjnych  mówiąc: „Now open your eyes and tell me: What’s missing?” (dziecko otwiera oczy). Dziecko zgaduje po angielsku czego brakuje. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

 

 

Obrazki zwierząt można ściągnąć z poniższego linku poprzez kliknięcie na napis w zielonej ramce

                                            

Mini karty

https://supersimple.com/free-printables/super-simple-songs-animals-mini-cards/

lub

Duże karty

https://supersimple.com/free-printables/super-simple-songs-animals-complete-flashcards/

 

Zabawa muzyczno-ruchowa.

Sing and show moves. Śpiewaj i pokazuj ruchy.

Link do piosenki z teledyskiem:

https://supersimple.com/song/see-you-later-alligator/           

Link do nauki ruchów:

https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-see-you-later-alligator/

Tekst piosenki:

Goodbye, goodbye.
It’s time to go.
Goodbye, goodbye.
I don’t want to go.
See you later, alligator.
Bye bye bye, butterfly.
Goodbye!

 
oddzialy / oddzial-III