Oddział III

Godziny pracy oddziału:  

Poniedziałek- piątek: 7.30- 17.30

 

Nauczycielki:      mgr Beata Fiedorczuk                              

                         mgr Agnieszka Pietrzykowska 

                                                                                                                    Woźna oddziałowa:     Joanna Klimowicz

Konsultacje z nauczycielkami prowadzone są indywidualnie według potrzeb

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc kwiecień

  1. Na wsi.

Cel: Doskonalenie rozpoznawania i nazywania zwierząt żyjących na wsi. Poznanie pracy rolnika.

2. Święta, święta biją dzwony

Cel: Poznanie zwyczajów i tradycji związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla regionu dziecka

3. Wielkanoc

Cel: zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych

4. Z kulturą za pan brat

Cel: Uświadomienie konieczności spokojnego i właściwego zachowania podczas koncertów w zależności od rodzaju muzyki i miejsca

 

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc marzec:

1. Wielka wyprawa

Cel: Zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości.

2. Nasze podróże

Cel: Poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych.

3. Mali odkrywcy

Cel: Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i chęci poznawania oraz odwagi w zadawaniu pytań.

   4. Nadchodzi wiosna

Cel: Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie.

 

Luty obuj ciepłe buty

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc luty:

  1. Baje, bajki, bajeczki.

Cel: Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą.

2. Siły przyrody

Cel: Kształtowanie właściwego stosunku do ochrony środowiska.

3. Dbamy o zdrowie

Cel: Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

4. Cztery żywioły

Cel: Wzbogacanie wiedzy na temat żywiołów.

Taniec dla Babć i Dziadków

Piosenka dla Babć

Piosenka dla Dziadków

Wiersz dla Babć i Dziadków

Wiersze:

Henio i Tymon

Pola

Kacper

Lilly

Anastazja

Dominik i Franio

Wituś

Filip

Marcel S.

Dawid

Mateusz M.

Mateusz S.

Lenka D. i Dominika

Marcel K. i Mikołaj

 

 

Drodzy rodzice 😊

Dnia 20.01 (czwartek) będziemy obchodzić w naszej grupie „Dzień Babci i Dziadka”.

Tego dnia dzieci wystąpią z programem artystycznym. Prosimy o zapewnienie dziecku stroju galowego w tym dniu.

Film z uroczystości zostanie udostępniony na stronie internetowej w zakładce grupy.

Dzień Babci I Dziadka – Oficjalna strona sekcji piłki nożnej Gwiazda  Bydgoszcz – Szkółka piłkarska dla dzieci

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

1.”Płynie czas”

Cel: Zdobywanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu, rodzajów zegarów. Dostrzeganie upływu czasu.

2. "Święto babci i dziadka”

Cel: Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków.

3. „Sport to zdrowie”

Cel: Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie poprzez uprawianie różnego rodzaju sportów.

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

1. "Nadchodzi zima”.

Cel: Poznanie troskliwości jako wartości, przypomnienie wiadomości o formach opieki i potrzebach zwierząt zimą.

2. "Coraz zimniej".

Cel: Poznanie różnych materiałów, z których wykonuje się ubrania, rozumienie konieczności ciepłego obierania się.

3. "Świąteczne przygotowania”.

Cel: Utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych ze świątecznymi przygotowaniami, poznawanie elementów świątecznych dekoracji i sposobów ich wykonania.

4. "Wesołych Świąt”.

Cel: Budowanie nastroju świątecznego poprzez śpiewanie kolęd, uczestnictwo w jasełkach bożonarodzeniowych oraz kultywowanie innych tradycji bożonarodzeniowych.

 

 

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc listopad

1. Nasza mała ojczyzna

Cel: Wzbogacanie wiedzy na temat miasta Białegostoku, wzmacnianie postawy patriotycznej.

2. Mój dom- Polska

Cel: Zapoznanie z symbolami narodowymi, uświadomienie roli ojczyzny w życiu człowieka.

3. Moje hobby

Cel: Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu oraz rozbudzanie ciekawości światem.

5. Ulubione zajęcia

Cel: Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci.

 

 

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc październik

1. Jesienna przyroda

Cel: Poznawanie sposobów życia wybranych gatunków zwierząt, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.

2. Koszyk Pani Jesieni

Cel: Doskonalenie umiejętności przeliczania i klasyfikowania przedmiotów według danej cechy.

3. Skarby jesieni

Cel: Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt.

5. Jesień w parku i w sadzie

Cel: Poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew oraz owoców dojrzewających jesienią

 

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc wrzesień

 

1. W przedszkolu

Cel: Poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; Rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich.

2. Nasze przedszkole

Cel: Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; Rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów.

3. Jestem bezpieczny

Cel: Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych sytuacjach; Poznanie pracy policjanta.

4. Pomocna dłoń

Cel: Poznanie specyfika pracy strażaka; Utrwalenie numerów alarmowych.

5. Idzie jesień przez świat

Cel: Dostrzeganie i nazywanie piękna otaczającej przyrody, poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew.

 

 


 

Wycieczka do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl "Kaszalot"

 Poniedziałek, 25 kwietnia   ( 9:12 ) Girlanda zajączków :)

 Piątek, 15 kwietnia   ( 7:21 ) Wielkanocne kurczaczki :)

 Piątek, 15 kwietnia   ( 7:16 ) Siejemy owies 😊

 Niedziela, 3 kwietnia   ( 8:40 ) 

Ponieważ świeta wielanocne coraz bliżej postanowiliśmy posiać w naszej sali owies.😊 Teraz będziemy go systematycznie podlewać i obserwować jak pięknie rośnie i ozdabia naszą salę.😊Udział w konkursie plastycznym "Skrzydlaci przyjaciele"

 Niedziela, 3 kwietnia   ( 8:32 ) 

Marcel S. wziął udział w konkursie plastycznym „Skrzydlaci przyjaciele” zorganizowanym przez PS nr 64 w Białymstoku i wykonał pracę plastyczną „Bocian”.😊Udział w Przeglądzie "Mam talent"

 Niedziela, 3 kwietnia   ( 8:20 ) 

Pola, Anastazja i Lilly wzięły udział w  przeglądzie  dziecięcych talentów „Mam talent” zorganizowanym przez PS nr 35 w Białymstoku. Dziewczynki zaprezentowały układ choreograficzny do piosenki „Uraza” zespołu „Małe tgd”. A o to ich wspaniały występ: