ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

1. "W krainie muzyki".

Cel: Zapoznanie z różnymi gatunkami muzycznymi, rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej.

2. "Dbamy o naszą planetę".

Cel: Pobudzanie odpowiedzialności za środowisko.

3. "Tajemnice książek".

Cel: Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

4. "Polska to mój dom".

Cel: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

wiosna, wiosenne kwiaty, Natura, kwiaty, rośliny, pora roku, ogród,  rozkwit, piękny, płatek, kwiecień | Pikist