Zamierzenia edukacyjne na miesiąc luty

1. Baśnie, bajki, legendy

Cel: Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego na podstawie baśni;

odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (realnych od fikcyjnych)

2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

                                                     Cel: Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury

3. W dawnych czasach

Cel: Poszerzanie wiedzy na temat prehistorii

4. Wynalazki

Cel: Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane z wynalazkami

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 oddzialy / oddzial-II