Angielski w domu

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1&2

Piosenka

Head, Shoulders, Knees & Toes 

 

 
oddzialy / oddzial-II