"Zwierzęta duże i małe"- 08.06.- 12.06.

Propozycje zajęć i zabaw:

Dzień 1 (poniedziałek):

1. „Sowy i dzięcioły” – rozwiązywanie zagadek. Dziecko rozwiązuje zagadki czytane przez rodzica.

W korę drzewa dziobem stuka,
bo robaków pod nią szuka. (dzięcioł)

Ptak drapieżny, wyjątkowy,
co ma oczy z przodu głowy. (sowa)

2. Wiersz ,,Może zobaczymy". Poszerzanie wiedzy dziecka o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach. Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania.

,,Może zobaczymy"- Helena Bechlerowa

Idźmy leśną ścieżką
Cicho, cichuteńko,
Może zobaczymy
Sarniątko z sarenką.
Może zobaczymy
Wiewióreczkę małą,
Jak wesoło skacze
z gałęzi na gałąź.
I niech nikt po lesie
Nie gwiżdże, nie woła –
Może usłyszymy
Pukanie dzięcioła.
A może zaśpiewa
Między gałązkami
Jakiś mały ptaszek,
Którego nie znamy.
I będzie nas witał
Wesoło piosenką.
Tylko idźmy lasem
Cicho, cichuteńko.

Rodzic zadaje dziecku pytania: O jakim miejscu jest mowa w wierszu?; Jak należy się w tym miejscu zachować?; Dlaczego powinniśmy być tam cicho?; Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?.
Rodzic wykłada ilustracje zwierząt: dzika, sarny, jelenia, zająca, sowy, lisa, wilka (ilustracje do pobrania w załączniku „zwierzęta leśne”). Każda ilustracja jest podzielona na dwie części. Dziecko składa obrazki zwierząt, podaje ich nazwy, dzieli się swoją wiedzą na ich temat. Rodzic uzupełnia wiedzę dziecka. Drapieżniki: lis rudy z pięknym ogonem zwanym kitą; wilk – bardzo podobny do dużego psa. Lis i sowa żywią się drobnymi zwierzętami – myszami, wilk – większymi od siebie, najczęściej poluje na jelenie i sarny, potrafi upolować dzika, a nawet żubra, żyje w stadzie. Roślinożerne: dzik, sarna, jeleń, zając – żywią się roślinnym pokarmem (listkami, młodymi pędami, trawą, jagodami, żołędziami). Zające, żaby, jeże mieszkają w lesie samotnie.  Dzieci mogą przykleić na kartki złożone obrazki zwierząt.

3. „Wiewiórka do dziupli”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Prowadzący zabawę (rodzic bądź dziecko) rozkłada na podłodze małe poduszki. Uczestnicy zabawy poruszają się po dywanie. Na hasło prowadzącego: „Wiewiórki do dziupli” należy jak najszybciej usiąść na poduszce w siadzie skrzyżnym.

4. Karta pracy. Dzieci młodsze mają za zadanie wypełnić kartę pracy nr 35, a dzieci starsze nr 45.

Zachęcamy Państwa do zorganizowania wraz z dziećmi wycieczki do lasu smiley

 

Dzień 2 (wtorek):

1. „ZOO” – masaż relaksacyjny. Rodzic wykonuje dziecku masaż zgodnie z instrukcją. Później następuje zamiana ról.

,,ZOO"- Bolesław Kołodziejski

Tutaj w ZOO jest wesoło,
Tutaj małpki skaczą w koło,    (skoki dłonią po okręgu)
Tutaj ciężko chodzą słonie,     (naciskanie pleców wewnętrzną stroną dłoni)
Biegną zebry niczym konie,    (lekkie stukanie dłońmi zwiniętymi w pięści)
Żółwie wolno ścieżką kłapią,  (powolne lekkie przykładanie dłoni za dłonią do pleców)
W wodzie złote rybki chlapią, (pocieranie pleców raz wewnętrzną,  raz zewnętrzną częścią dłoni)
Szop pracz, takie czyste zwierzę,
Ciągle sobie coś tam pierze.    (pocieranie dłońmi pleców)
Struś dostojnie w koło chodzi,
Spieszyć mu się nie uchodzi,   (powolne kroczenie po plecach dwoma palcami)
A w najdalszej części zoo,
Dwa leniwce się gramolą,       (wolne przesuwanie dłoni z góry do dołu, z boku ku środkowi pleców)
Wolno wchodząc na dwa drzewa,
Gdzie się każdy z nich wygrzewa, (zatrzymanie dłoni)
I zapada w sen głęboki…

2. „Wirtualna wizyta w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym”- filmy edukacyjne. Proponujemy dzieciom i rodzicom obejrzenie poniższych nagrań z warszawskiego Zoo:

https://www.youtube.com/watch?v=HpcJwNoyjUk

https://www.youtube.com/watch?v=VBDkK6hNgD8

Następnie dzieci oglądają ilustrację poniższych zwierząt odpowiadają na pytania rodzica: Jakie zwierzę ma długą szyję?Jakie zwierzę jest w paski?Jakie zwierzę ryczy?Jakie zwierzę jest najcięższe ze wszystkich zwierząt?; Jakie zwierzę znosi duże jajka?Jakie zwierzę potrafi naśladować mowę człowieka?; Jakie zwierzę jest ptakiem, a nie potrafi latać?Jakie zwierzę lubi banany?

    

 

       

 

    

3. „Parada zwierząt”- zabawa naśladowcza. Dziecko ruchem, gestem, mimiką twarzy naśladuje powyższe zwierzęta i ptaki.

4. „Grzywa”- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Usprawnianie małej motoryki oraz napięcia mięśni dłoni. Dziecko siedzi na dywanie, otrzymuje pięć klamerek (spinaczy), prawą ręką przyczepia klamerki do rękawa lewej ręki i odwrotnie. Tworzy grzywę lwa, porusza ręką, sprawdza, jak grzywa się rusza.

5. Karta pracy. Dzieci młodsze mają za zadanie wypełnić kartę pracy nr 36, a dzieci starsze nr 43 i nr 44.

 

Dzień 3 (środa):

1. „Papugi”- praca plastyczna. Dzieci malują papugi farbami. Mogą wzorować się na poniższej ilustracji. Konturowy obrazek znajduje się w załączniku.

2. „Kolorowa papuga” – zabawa orientacyjno-porządkowa. W pokoju są rozłożone kartki w różnych kolorach. Dziecko swobodnie porusza się po pokoju, na znak Rodzica pokazującego kartkę wraca do gniazda (staje na kartkę) w takim samym kolorze.

3. Prace plastyczne z Wyprawki. Dzieci młodsze mają za zadanie wykonać pracę plastyczną z Wyprawki strona 41 (lew), a dzieci starsze pracę plastyczną z Wyprawki strona 54 (żmija).

 

Dzień 4 (piątek):

1. „Ułóż według wielkości”- zabawa matematyczna. Dzieci wybierają trzy zabawki różnej wielkości. Układają je w kolejności rosnącej (od najmniejszego do największego). Następnie daną czynność wykonują z innymi zabawkami. Zabawę można powtórzyć kilka razy. Mogą również zbudować trzy różne wieże z klocków, porównywać ich wielkości i układać w kolejności rosnącej.

2. „Pingwin”- zabawa muzyczno- ruchowa. Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=0zNJmhjJCBY

3. „Zaczarowane okienko”- ćwiczenie grafomotoryczne. Uzyskiwanie ciekawych efektów plastycznych poprzez eksperymentowanie. Dziecko siedzi przy stoliku, ma przed sobą kartkę, nakłada na nią karton z otworem kwadratowym lub w kształcie koła. Z pomocą wybranego narzędzia zapełnia przestrzeń (zamalowuje, rysuje tylko obwód, wypełnia kropkami, kółkami, kreskami), przesuwa szablon, zmienia narzędzie. Czynność powtarza kilka razy. Na końcu podziwia efekt plastyczny.

 

 Załącznik(i):   
  • papugi.docx  (77.70 KB)
  • zwierzeta_lesne.docx  (573.47 KB)  • oddzialy / oddzial-II