Zabawa sensoryczna i oddechowa.

„Kasza”- ćwiczenie sensoryczne. Dziecko otrzymuje talerz z kaszą manną. Dotyka kaszy, nabiera ją w dłonie, zanurza dłonie w kaszy. Następnie słucha poleceń rodzica i palcem rysuje wskazane wzory, np. kreski, kółko, krzyżyk, serce, węża.

„Wyścig ziarenek” – zabawa oddechowa. Należy przygotować kartkę, słomkę do napojów, klej, flamaster i ziarenko fasoli lub grochu. Zamiast słomki, można zrolować i skleić fragment papieru lub sztywnej folii. Ważne, żeby ziarenko było większe niż otwór w rurce. Na kartce rodzic rysuje drogę – dwie linie ułożone około 2 cm od siebie. Na początku należy zaznaczyć linię startu, a na końcu – linie mety. Droga może być kręta – stopień skomplikowania zależy od możliwości dziecka. Rodzic układa ziarenko na początku drogi i prosi dziecko, aby dmuchając przez słomkę przeprowadziło ziarenko do mety. Zabawa pomaga usprawniać aparat mowy, kształtuje umiejętność kontrolowania oddechu.
oddzialy / oddzial-II