Wzory z zapałek i zabawa kształtująca równowagę

„Wzory z zapałek”- zabawa rozwijająca umiejętności matematyczne i spostrzegawczość wzrokową.  Do zabawy będzie potrzebnych ok. 20 zapałek. Rodzic prosi dziecko, aby rozłożyło zapałki na dwie części tak, żeby w każdej części było tyle samo zapałek (dziecko może rozkładać kolejno zapałki mówiąc „ta jest dla ciebie, ta jest dla mnie”). Z zapałek z jednego zbioru rodzic układa wzór, następnie prosi, aby dziecko ułożyło taki sam z zapałek z drugiego zbioru. W zależności od możliwości dziecka wykorzystujemy mniej lub więcej zapałek. Przed przystąpieniem do zabawy można poprosić dziecko, aby pomalowało zapałki farbami – zapałki w obu zbiorach powinny być pomalowane w taki sam sposób, aby można było ułożyć wzór, a następnie go odtworzyć. Pierwsza część zabawy – rozkładanie zapałek na dwie części, ich przeliczanie i porównywanie liczebności – kształtuje umiejętności matematyczne. W drugiej części – układaniu zapałek według wzoru – dziecko kształtuje spostrzegawczość oraz sprawność rąk.

 

„Latający dywan”- zabawa na równowagę. Rodzic kładzie na podłodze koc, który będzie latającym dywanem. Dziecko siada na kocu w siadzie skrzyżnym- plecy wyprostowane, ręce na kolanach, głowa uniesiona lekko do góry. Rodzic poza kocem układa kilka zabawek: misia, samochód, piłkę, kilka klocków. Zabawki powinny być ułożone w zasięgu wzroku dziecka. Poza kocem znajduje się również pojemnik na zabawki. Rodzic trzyma koc za róg i delikatnie nim porusza w różnych kierunkach. Następnie przeciąga go w kierunku odnalezionej zabawki. Dziecko chwyta zabawkę i wkłada do pojemnika.
oddzialy / oddzial-II