Zabawa oddechowa i ćwiczenie w segregowaniu

"Płatki kwiatów"- ćwiczenie oddechowe. Rodzic daje dziecku płatki kwiatów (może to być również wata, piórka, płatki kosmetyczne) i prosi dziecko, aby naśladowało czynności, które będzie wykonywać. Rodzic unosi swój płatek kwiatka do góry i opuszcza go, wyciąga dłoń, płatek opada na nią i wtedy na niego dmucha. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy. Zabawa  kształtuje prawidłowy tor oddechowy i poszerza pojemność płuc.

 

„Wielkie pranie”- ćwiczenie w segregowaniu. Proponujemy rodzicom, aby zaprosili dzieci do pomocy w układaniu prania. Ich zadanie polega na odszukaniu i łączeniu w pary takich samych skarpetek. Warto zachęcić dzieci do ich przeliczania, segregowania (skarpetki poszczególnych członków rodziny), porównywania, kto ma ich więcej, a kto mniej. Również prosimy dzieci o wypełnienie karty pracy, która znajduję się w załączniku. Dzięki takim czynnościom dzieci ćwiczą spostrzegawczość i umiejętności matematyczne.Załącznik(i):   
  • karta_pracy-_skarpety.pdf  (253.51 KB)  • oddzialy / oddzial-II