Wielkanoc-zabawa matematyczna

Zapraszam na zajęcia matematyczne!

Cel zajęć: zapoznanie z pojęciami: pisanki, kraszanki, poprzez oglądanie zbioru zdobionych jaj (okazy naturalne, wydmuszki, drewniane, papierowe itp.), nabywanie umiejętności, klasyfikowania według jednej cechy,kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń:więcej, mniej, tyle samo, wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.

Film, o tym w jaki sposób dekoruje się jajka znajduje się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=GxyHrdgTxQs

 

Propozycje zabaw matematycznych:

W czasie zabawy posiłkujemy się jajkami malowanymi różnymi sposobami lub obrazkami tych jaj. Trzylatki dostają od 3 do 5 jajek . Do zabawy możemy również wykorzystać koszyczek wielkanocny:

Propozycja pierwsza: dziecko wkłada jajka do koszyczka, następnie rodzic zabiera lub dodaje jajka i zadaje pytanie,czy teraz jajek jest więcej, mniej, czy może jest tyle samo co wcześniej.

Propozycja druga: tworzymy zbiory jaj według jednej cechy. Jajka dzielimy na okazy naturalne, wydmuszki, drewniane, papierowe itp, w zależności od tego jakie rodzaje ozdobionych jajek posiadają państwo w domu. Dziecko określa, których jaj jest mniej, więcej i tyle samo.
 

Propozycja trzecia: dziecko otrzymuje liczmany, mogą to być obrazki jajek, kurczaków, maskotki lub inne przedmioty, które pomogą w liczeniu. Osoba dorosła kładzie przed sobą liczmany wspólnie przeliczając ich ilość z dzieckiem.

Następnie mówi, co dziecko ma wykonać:

- Połóż przed sobą tyle samo liczmanów.

- Połóż przed sobą mniej liczmanów.

- Połóż przed sobą więcej liczmanów.


Dodatkowa aktywność:

Można przeczytać wiersz , jako wstęp przed zabawą matematyczną.

Praca z wierszem: Pisanki– słuchanie wiersza Anny Bayer, kształcenie umiejętności dostrzegania humoru w wierszu, obserwacja przygotowań do Wielkanocy w najbliższym otoczeniu:

 

Dorosły mówi wiersz trzymając koguta np. pluszaka:

Leżą jajka na stoliku, kogut pieje kuku ryku, kuku ryku,

moje jaja, mazać jajek nie pozwalam!

Z takich jaj mazanych w ciapki

mogą się wykluwać kaczki, wróble gęsi i łabędzie,

lecz kurczaków z nich nie będzie.

Kogut wścieka się i złości, już pazury swoje ostrzy,

dziób otwiera bardzo groźnie,

chyba zaraz kogoś dziobnie.

Hej, kogucie nastroszony!

To nie jajka twojej żony!

Twoje smacznie śpią w kurniku, to pisanki, mój złośniku.

 

Rozmowa na temat wiersza:

- Kto znosi jajka? /kury, kaczki, gęsie/

- Kto wykluwa się z jajek?/pisklęta/

- Jak nazywają się dzieci kur – kurczaki, gęsi – gęsięta, kaczek – kaczęta.

 

Zabawy ruchowe:

-”Jeden, dwa, trzy” – dziecko spaceruje po dywanie, na sygnał „jedynki” zatrzymuje się w miejscu, na sygnał: „dwójki” dobierają się parami, z rodzicem, na sygnał: „trójki” tworzą kółko składające się z trzech osób.

-”Kurki do gniazd” – na dywanie rozłożone są szarfy, o jedną mniej niż osób w zabawie. Dziecko biega po pokoju, na sygnał: kurki do gniazd wskakuje do najbliższej szarfy. Za każdym razem jedna osoba z zabawy  nie znajdzie gniazdka.

 

 

 

 

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1