Język angielski

Zabawa muzyczno-ruchowa utrwalająca kolory

Dorosły nazywa kolejno kolory (czerwoną i zieloną kartkę) a dziecko po nim powtarza. Następnie kolejno wskazując kolory prosi aby dziecko je nazwało: What colour is it? – Jaki to kolor?

Sing and move. Śpiewaj piosenkę i pokazuj ruchy.

Link do nauki piosenki i ruchów:

https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-red-light-green-light/

Link do piosenki z teledyskiem:

https://supersimple.com/song/red-light-green-light/

Tekst piosenki:

Red light, stop. Green light, go.
Red light, stop. Green light, go.
Red stop, green go.
Red light, green light, now you know.

Red light, stop. Green light, go.
Red light, stop. Green light, go.
Red stop, green go.
Red light, green light, now you know.

Green light!
Red light!
Waaaaiiit…
Green light!
Red light!
Waaaiiitt…
Green light!

Zabawa muzyczno-ruchowa, prezentacja słownictwa dotyczącego rodziny
Prezentacja słownictwa
Dorosły wskazuje palcem członków rodziny przedstawionych na obrazku, nazywa ich a dziecko powtarza.

Mommy -mama,

 Daddy- tata,

 Baby- dziecko,

 Brother- brat,

Grandma- babcia,

 Grandpa- dziadek,

 

Prezentacja piosenki z teledyskiem

Link do piosenki z teledyskiem:

https://supersimple.com/song/baby-shark/

 

Tekst piosenki:

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark.

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Mama shark.

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Papa shark.

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Grandma shark.

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Grandpa shark.

Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Hungry sharks.

Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Little fish.

Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim away.

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster.

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster.

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Swim faster.

Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Safe at last.

Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Bye bye sharks.
Bye bye sharks.

Nauka ruchów piosenki:

https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-baby-shark/

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 oddzialy / oddzial-I