Oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych

Dzieci pokazują zdjęcia swojej rodziny, omawiają miejsca i sytuacje, w których zostały one zrobione. Podają imiona swoich bliskich. Mówią, kto wchodzi w skład ich najbliższej rodziny.

 
oddzialy / oddzial-I