Język angielski

 

Zabawa muzyczno-ruchowa

Sing and move. Śpiewaj piosenkę i pokazuj ruchy.

Link do nauki piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=E9DAYrFyETQ

Link do piosenki z teledyskiem:

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

Link do nauki ruchów:

https://www.youtube.com/watch?v=6CudxvrddNQ

Tekst piosenki:                

Let's take a walk in the jungle.
Walking in the jungle. Walking in the jungle.
We're not afraid. We're not afraid.
Walking in the jungle. Walking in the jungle.
We're not afraid. We're not afraid.
 One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What's that?
It's a frog!
We're not afraid!

 

Let's stomp.
Stomping in the jungle. Stomping in the jungle.
We're not afraid. We're not afraid.
Stomping in the jungle. Stomping in the jungle
. We're not afraid. We're not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
 One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What's that?
 It's a monkey!
We're not afraid!

Let's jump.
Jumping in the jungle. Jumping in the jungle.
We're not afraid. We're not afraid.
Jumping in the jungle. Jumping in the jungle.
We're not afraid. We're not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What's that?
It's a toucan!
 We're not afraid!

 

Let's skip.
Skipping in the jungle. Skipping in the jungle.
We're not afraid. We're not afraid.
Skipping in the jungle. Skipping in the jungle.
We're not afraid. We're not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What's that?
 It's a tiger!
RUN!

 

 

Karta pracy

- Dorosły nazywa kolejno zwierzęta. Następnie kolejno wskazując palcem zwierzęta prosi aby dziecko je nazwało: What is this? - Co to jest?

Toucan – tukan

Monkey – małpa

Frog – żaba

Tiger - tygrys

 

- Połącz cienie zwierząt. Match shadow.
 

- Pokoloruj zwierzęta. Colour Animals.

 

- Point! – wskaż palcem:

Frog – żaba

Monkey – małpa

Tiger - tygrys

Toucan – tukan

 

Karty pracy należy ściągnąć z poniższego linku poprzez kliknięcie na napis w zielonej ramce

 

https://supersimple.com/free-printables/walking-in-the-jungle-worksheet-match/

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 oddzialy / oddzial-I