Zabawy rytmiczno-ruchowe

Podczas ćwiczeń dziecko kształci wrażliwość na bodźce dźwiękowe i twórczo wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu. Ćwiczenia usprawniające całe ciało wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mownych, a umiejętność słuchania muzyki, wyczuwanie rytmu przez odróżnianie akcentów rytmicznych ma wpływ na prawidłowe stosowanie prozodii mowy: melodii, akcentu i rytmu.

Poniższy film przedstawia krótką rozgrzewkę rytmiczno-ruchową dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Miłej zabawy :)Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 oddzialy / oddzial-I