Lp. Tytuł spotkania Termin
1. Spotkania adaptacyjne dla Rodziców i dzieci 3-letnich. 30 i 31.08.2016r.
2. Zebranie ogólne z Rodzicami (nie więcej niż 2 razy w roku). 10.09.2016r.
3. Zebranie Rodziców w grupach wiekowych. 22.09.2016r.
4. Zebranie z Radą Rodziców. według potrzeb
5. Warsztaty dla Rodziców „Ozdoby bożonarodzeniowe” grudzień 2016
6. Spotkania z psychologiem według potrzeb
7. Warsztaty dla Rodziców „Ozdoby wielkanocne” marzec 2017
8. Konsultacje indywidualne nauczycieli z Rodzicami dzieci 5-6 letnich dotyczące gotowości szkolnej kwiecień 2017
9. Festyn Rodzinny. czerwiec 2017r.
10. Zebranie podsumowujące z Radą Rodziców. czerwiec 2017r.