Lp. Tytuł spotkania Termin
1. Spotkanie adaptacyjne dla Rodziców i dzieci 3-letnich 30 i 31.08.2017r.
2. Zebranie ogólne z Rodzicami 14.09.2017
3. Zebranie Rodziców w grupach wiekowych 14.09.2017.
4. Zebranie z Radą Rodziców według potrzeb
5. Spotkania z psychologiem według potrzeb
6. Zajęcia otwarte we wszystkich grupach wiekowych W ciągu roku
7. Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami
dzieci 5-6 letnich dotyczące gotowości szkolnej
Kwiecień 2018
8. Festyn Rodzinny Czerwiec 2018
9. Zebranie podsumowujące z Radą Rodziców. Czerwiec 2018.