Dyrektor: mgr Elżbieta Charkiewicz
Wicedyrektor: mgr Beata Fiedorczuk

Oddział I
mgr Elżbieta Charkiewicz
mgr Beata Fiedorczuk
mgr Marzena Grodzka

Oddział II
mgr Katarzyna Bałdyga
Iwona Tuleja

Oddział III
mgr Agnieszka Macutkiewicz-Pryzowicz
mgr Ewa Dmowska

Oddział IV

mgr Agnieszka Pietrzykowska
mgr Judyta Truskolaska

Oddział V
mgr Anna Kutrzepa
Barbara Dolecka

Oddział VI
Mirosława Chomczyk
mgr Marta Majewska